Certificates of Merit

The English Language Improvement (ELIP) teaching culture values and celebrates students' committment to learning.

 

Fall 2018 Recipients

ELIP 3

Left to right: Letian Li (Tom), Dazhi Wang (Alex), Min Yi (Cynthia) and Yawen Li (Alison)

 

ELIP 3

Tong Lin (Lynne) and Yicheng Cai (Aria)

 

ELIP 3

Thi My Hoa Nguyen (Julia) and Malaak Al Mafalni

 

Yue Hou and Haifan Liu   

ELIP 2
Yutong Yang and Yonglin Ling (Lynne)

 

Sahar Alahmad   

ELIP 2

Yantong Sun (Mila) and Haibo Huang (Bo)

 

ELIP 2

Lei Cai (Charlie) and Yicong Zhang (John)

 

Tao Liu and Yufeng Xu

ELIP 1
 Yuan Tian, Xiangxi Zheng (Cyan Simon) and Li Li (Leo)

 

Rui Liu

ELIP Basic and Foundation
Rui Liu (Ray) and Zewei Chen