Chuqiao Teresa Yang

Chuqiao Teresa Yang’s poetry collection Reunions in the Year of the Sheep won the 2018 the bpNichol Chapbook Award.Chuqiao Teresa Yang’s poetry collection Reunions in the Year of the Sheep won the 2018 the bpNichol Chapbook Award.

Chapbook award winner a UWindsor grad

Chuqiao Teresa Yang’s poetry collection Reunions in the Year of the Sheep won the 2018 the bpNichol Chapbook Award.